|

A projektről

Nyomtatóbarát változat

A projekt elemei

A projekt két ütemre és az első ütem három alprojektre tagolható:

 • Az alsóvár és a felvezető sziklafolyosó környezetének rekonstrukciójával hazánk egy jelentős várban történik meg a műemléki felújítás (kapu és környezetének rendbetétele, alsóvári udvar és kilátó teraszok kialakítása, fedett és zárt terek kiépítése, alsóvárból felvezető sziklafolyosó környezetének kialakítása, kiállítási installációk). Ennek eredményeként a középkori várélet bemutatásának autentikus helyszíne jön létre. A rekonstrukció nyomán új turisztikai attrakciók jönnek létre: középkori felvonóhíd használata, ünnepélyes kapunyitással, ágyúszóval. A korabeli mesterségek bemutatása, a várélet megelevenítése sokszínű turisztikai programok kialakítását teszi lehetővé.
 • Rendezvény helyszín kialakítása a vár környezetében (térrendezés a várnyeregben, a vár díszkivilágítása). A vár ismét jól láthatóvá válik minden irányból és napszakban. A kitisztított vároldalban várostromok adhatók elő. A kialakításra kerülő geológiai tanösvények megismertetnek a táj egyedi látványosságaival, különlegességeivel.
 • „Országh Kristóf rendezvényház és információs központ” létrehozása a tájházban (udvar rendezése, csűr és tájház berendezése, kommunikációs és vizuáltechnikai berendezések beszerzése). A korábban felújított tájház hátsó helyiségeiben berendezésre kerülő szobákban az érdeklődők megismerkedhetnek a táji hagyományokkal, mesterségekkel. A rekonstruálandó fa csűrben rendezvények tarthatók, első sorban a várak életének közelebbi megismerése céljából. Ezt a célt szolgálja a hátsó kertben megépülő vár-játszótér is.

A tervek szerint a projekt befejezését követően (2011. évben) indulhatna a második ütem, a Felsővár teljes rekonstrukciója.

A projekt célkitűzései

Időbeli elhatárolás alapján

 • A projekt rövid távú célja:

A Siroki vár állagának helyreállítása, középkori várélet helyszíneinek és eseményeinek bemutatása, középkori várviadalokra alkalmas látványhelyszín létrehozása, helyi termékek és szolgáltatások piacosítási lehetőségeinek megteremtése, ún. Országh Kristóf Rendezvényház és Információs Központ kialakítása.

 • A projekt hosszú távú célja:

A Siroki vár hazánk egyetlen ún. barlangvára, s mint ilyen feltétlenül megőrzendő nemzeti érték. Cél hazánk egyetlen sziklavárához kapcsolódó idegenforgalmi potenciál növelése, a térségben élők társadalmi, szociális felzárkóztatásának elősegítése, idegenforgalmi központ kialakítása. A projekt szervesen illeszkedik az ÚMFT céljaihoz és horizontális politikájához, valamint az ÉMOP-hoz.

Társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatósági szempontok alapján

 • Társadalmi cél:

A rekonstrukció eredményeként bemutathatóvá válik a siroki vár egyedi adottsága, építészeti sajátosssága, története, a végvári láncolatban elfoglalt helye, a végvárhoz tartozó vonzáskörzet középkori gazdasága, a helyi ipar és mezőgazdaság termékstruktúrája, az egymást követő századok és korszakok társadalmának életformája és kultúrája. A turisztikai látvány és programkínálat megépítésével és kialakításával, a siroki vár bekapcsolható a Felső-magyarországi Várak Egyesülete útvonalába. A vár rekonstrukciója növeli Sirok és a környező települések lakosságának helyi és kistérségi identitását, hozzájárul a modern történetszemléletük, ismeretük formálásához, fontos szerepet tölthet be a kistérségben élők mindennapjaikban.

 • Gazdasági cél:

A turisztikai vonzerő és kínálat növelésével pótlólagos magántőkére épülő beruházások generálása (helyi és térségspecifikus termékek előállítása, szálláshely kapacitásbővítés, éttermi infrastruktúra fejlesztése, stb.), foglalkoztatás bővítése, a térség megtartóerejének javítása, felzárkóztatás elősegítése.

 • Környezeti fenntarthatósági cél:

Jelenleg hiányzik a turizmus fogadásához szükséges kommunális infrastruktúra, és gondot jelent az idelátogatók által képződő kommunális hulladék kezelése. A projekt keretében a létrejövő szociális és vizesblokkok segítségével lehetőség van a környezeti terhelés csökkentésére, a XXI. század igényeinek megfelelő viszonyok kialakítására.

A projekt várható eredményei

 • Turisztikai vonzerő növekedése

A projekt megvalósulását követően a turista forgalom az előzetes felmérések szerint a jelenlegi látogató létszám 10-20 szorosra növelhető.

 • Turisztikai attrakciók számának növekedése:

Alsóvárban: középkori várudvar életének bemutatása, kiállítások installálása, aktív bemutatóhelyek felépítése.

 • Várnyereg rendezvényhelyszín kialakítása.

A tájházban az Országh Kristóf Rendezvényház és Információs Központ kiállítótér, családbarát aktív bemutatóterek kialakítása.

Költségek

A projekt teljes költsége 365 392 070 forint, 100%-os támogatással.

A projekt időtartama

2009. májusig tartó időszak

A projektgazda a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága saját szervezetén belül kialakította az eredményes lebonyolításhoz szükséges személyi hátteret. Első számú partnerként Sirok Község Önkormányzata saját költségén teszi rendbe a vár környezetét, parkosít, turista pihenőket épít. A későbbi üzemeltetésben is fontos szerepet vállal. További széles körű partnerségi megállapodásokat kötöttek helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, közhasznú szervezetekkel, valamint a térség szakmai és turisztikai szervezetivel. Kiemelendő az Egri vármúzeummal folyó közös munka a kiállítás megszervezésében és a Mátra Jövője Turisztikai Egyesülettel közösen tervezett nagy tömegeket vonzó programok. Az együttműködés másik formája a térség szállásadóival történik. Tervek szerint 2009 májusában benyújtják a minden részletében kidolgozott második fordulós pályázati dokumentációt.

2010. március - 2012. szeptember 30.

A projekt tényleges időszaka. 2010. március 29-én ünnepélyes keretek között írták alá a Siroki alsóvárban a projekt támogatási szerződését. Ezt követően indul meg a tényleges munka, kiírásra kerülnek a közbeszerzési eljárások, várhatóan a nyár elején elindul a várban is a felújítás első fázisa. Ettől az időponttól kezdődően változik a weboldal is, folyamatosan nyomon követhető lesz a felújítás a virtuális régészeti tér menüpont alatt. Az aktuális látvány elérését webkamerák teszik teljessé. A felújítás ideje alatt a vár továbbra is látogatható lesz, a lehetőségekhez mérten egyedi programokat – felújítás látogatása vezetővel -, és további különlegességeket kínálunk.

Látványtervek

Látványterv Látványterv Látványterv Látványterv LátványtervLátványterv Látványterv Látványterv Látványterv Látványterv

Látványterv Látványterv Látványterv Látványterv Látványterv

Virtuális séta

Támogatók

Új Magyarország fejlesztési terv
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Sirok Község Önkormányzata

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.